Wyposażenie domu

A free web template for you, by us

Powrót do: Wyposażenie

Czy trudno jest nauczyć się Nonviolent Communication


Nonviolent Communication - czyli metoda porozumiewania się z drugim człowiekiem w sposób wolny od przemocy - przyniosła polepszenie relacji dla wielu osób. Zastanówmy się, czy ten odmienny od tradycyjnego model komunikacji jest łatwy do opanowania. Jak wiele czasu i wysiłku trzeba poświęcić, aby NVC przyniosło owoce w naszym codziennym życiu?

Krótki zarys porozumienia bez przemocy

NVC, w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu komunikacji, nie koncentruje się na nakłanianiu kogokolwiek do określonych zachowań, lecz na wyrażaniu emocji oraz na trosce o potrzeby uczestników rozmowy. Fundamentem jest tutaj przekonanie, że postępowaniem ludzi kierują ich potrzeby.

Celem porozumienia bez przemocy nie jest przestrzeganie norm i reguł, lecz zadbanie o to, by każdy został wysłuchany z empatią. Takie podejście jest korzystne dla relacji międzyludzkich, dlatego wiele osób decyduje się na szkolenie NVC. Uczestnicy szkolenia uczą się szczerości i autentyczności. Dzięki temu polepsza się ich życie rodzinne i zawodowe.

Dlaczego szkolenie NVC może być potrzebne?

Szkolenie NVC może pomóc każdemu, kto zmaga się z trudnościami w relacjach interpersonalnych. Metoda ta okazuje się skuteczna w problemach małżeńskich, wychowawczych, a także w mediacjach grupowych. Należy zaznaczyć, że szkolenie powinno być prowadzone przez certyfikowanego trenera, tak jak w przypadku szkoleń dostępnych na stronie: https://aleksandramroczko.pl/komunikacja-i-porozumienie-jezyk-serca-pbp/. Profesjonalna pomoc przyspieszy i ułatwi opanowanie technik NVC.

Trening czyni mistrza – także w Nonviolent Communication

Nauczenie się technik porozumienia bez przemocy może sprawiać pewne trudności na samym początku, ponieważ jesteśmy społecznie uwarunkowani, by komunikować się w sposób pełen oczekiwań i oceniania. Nawet kiedy dobrze znamy teoretyczne podstawy porozumienia bez przemocy, nasze przyzwyczajenia mogą brać górę.

Kiedy zdecydujemy się na szkolenie pamiętajmy o tym, że pierwsze zmiany dostrzegalne będą dopiero po pewnym czasie. Przestawienie się na nowy, lepszy sposób komunikowania się z innymi wymaga czasu oraz cierpliwości. Warto być wyrozumiałym dla własnych błędów i starych nawyków.  
KOMENTARZE:

Brak komentarzy